Posts Tagged: ‘dell’

dell ตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับองค์กร

2017/01/11 Posted by admin

dell

คอมพิวเตอร์ หรือ แล็ปท็อป อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานที่ทุกบ้านต้องมีอย่างน้อย 1 เครื่อง ความจำเป็นเริ่มตั้งแต่วัยเรียน ที่หลักสูตรการเรียนการสอนปรับให้เด็กได้ใช้งานคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น และราคาของคอมพิวเตอร์ก็ปรับตัวลง มีเงินไม่เกินหมื่นบาทก็ซื้อไว้ใช้งานได้แล้ว ฟังก์ชั่นการใช้งานครอบคลุมความต้องการ ตั้งแต่งานเอกสาร (Word, Excel ฯลฯ) และความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ (โซเชียลมีเดียและวีดิโอ) หากใครชื่นชอบการเล่นเกมต้องซื้อคอมพิวเตอร์ที่ศักยภาพรองรับคุณสมบัติของเกมซึ่งมีราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป dell คือแบรนด์คอมพ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของครัวเรือน  ( เก็ต ออน เทคโนโลยี  )

นอกจากภาคครัวเรือนแล้ว ภาคธุรกิจ / องค์กรมักเลือก dell เป็นอุปกรณ์สำหรับการทำงาน เพราะศักยภาพในการทำงานกับราคาเหมาะสม และอายุการใช้งานยืนยาวกว่าแบรนด์อื่น ๆ แม้แต่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจำกับงานเฉพาะด้านแล้ว เมื่อพูดถึง dell ก็ยอมรับกันว่า เป็นอีกหนึ่งที่วางใจด้านคุณภาพได้มากกว่าแบรนด์อื่นในระดับราคาเดียวกัน สำหรับมือใหม่หรือผู้ใช้งานทั่วไปควรมอง dell เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

เพื่อเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์จาก dell ใครที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ลองสังเกตคอมพิวเตอร์ที่พนักงานใช้งานกัน กว่าร้อยละ 80 เป็นผลิตภัณฑ์ของ dell ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ แม้รุ่นเก่าก็ยังใช้งานได้คล่องตัว รวมถึงบริการหลังการขายที่ถูกยอมรับถึงขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ลูกค้าสนใจซื้อมาใช้งานจำนวนมาก จนอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าบางส่วน แต่คุณภาพการให้บริการไม่ลดหย่อน ทำให้คุณเชื่อมั่นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการจาก dell ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทุกองค์กร